Tule mukaan Kuntoutuksen Akatemiaan!

Kuntoutussäätiö on kuntoutuksen suunnannäyttäjä niin käytännön kuin tutkimuksenkin saralla. Tutkimuksemme tukee kuntoutuksen ja sen lähialojen kehittämistä niin yksilön, palveluorganisaatioiden kuin yhteiskunnallisen päätöksenteon tasoilla. Teemme yhteistyötä tutkimuslaitosten, yliopistojen, julkisten ja yksityisten organisaatioiden ja järjestöjen kanssa. Osaamisalueemme ovat kestävä työkyky, paras toimintakyky ja terveys sekä vahvistuva yhteiskunta.

Säätiö tarjoaa monipuolisesti kuntouttavaa toimintaa erityyppisille asiakasryhmille. Käytännön toiminnassa heijastuu vahvasti tutkimuksen tuottama uusin tieto. Toisaalta tutkimus reagoi käytännön työn kautta esille nouseviin asioihin kehittäen jatkuvasti kuntoutuspalveluita asiakkaiden moninaisten tarpeiden mukaan.

Kuntoutussäätiön Kuntoutuksen Akatemia tarjoaa nyt gradun, opinnäytetyön ja väitöskirjan tekijöille mahdollisuuden tehdä työtään yhdessä kuntoutuksen ammattilaisten kanssa. Kuntoutuksen Akatemia tarjoaa työskentelytilat, opastusta työn tekemisessä ja erinomaisen mahdollisuuden nähdä millaista työ on Kuntoutussäätiön kaltaisessa käytännönläheisessä tutkimuslaitoksessa. Akatemiaan valitut ovat osa Kuntoutussäätiön Living Lab-yhteisöä ja hakijan työn tuleekin olla teemallisesti linjassa Kuntoutussäätiön strategian kanssa.

Kuntoutuksen Akatemia voi auttaa oman työn fokuksen tarkentamisessa niin, että se vastaisi mahdollisimman hyvin kuntoutus- ja työhyvinvointialan tutkimuksen todellisia tarpeita. Kuntoutuksen Akatemian puitteissa pääset myös verkostoitumaan muiden alan ihmisten ja toimijoiden kanssa. Kuntoutuksen Akatemia tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden:

  • Kirkastaa omaa visiota siitä kuinka edetä työn kanssa.
  • Päästä oppimaan alan parhailta tutkijoilta.
  • Verkostoitua kuntoutusalan ammattilaisten kanssa.
  • Kuntoutussäätiö myöntää valmistuneille stipendin.

Opinnäytetyösi aihe voi liittyä esimerkiksi asiakaskokemukseen, työhön kuntoutuksen vaikuttavuuteen, ajasta ja paikasta riippumattomaan kuntoutukseen, osallisuuteen, yhdenvertaisuuteen, oppimisvaikeuksiin tai kuntoutuksen tulevaisuuteen. Paikkoja on tarjolla rajoitetusti joten älä jää epäröimään vaan lähetä avoin hakemuksesi ja alustava tutkimussuunnitelmasi Kuntoutussäätiölle:

Mika Ala-Kauhaluoma

Yhteyspäällikkö, VTT
mika.ala-kauhaluoma@kuntoutussaatio.fi
0447813096
@KSAkatemia
@Mkauhaluoma
Kuntoutussäätiö
Yhteisömedia